Supervízia

pre mediátorov a iné pomáhajúce profesie

Supervízor

Venujem sa poradenstvu a terapiam už niekoľko rokov, okrem toho vediem akreditované a záujmové kurzy. Účastnikom kurzov poskytujem supervíziu už viac ako 10 rokov. Som zapísana v zozname supervízorov MPSVaR.  Ponúkam supervíziu širšiemu okruhu pomáhajúcich profesií, individuálnu, alebo skupinovú.

Pre koho je supervízia 

Supervízia v pomahajúcich profesiach je určená pre: terapeutov, učiteľov, lektorov, koučov, mediátorov,  zdravotníckych pracovníkov, zamestnancov v sociálnej oblasti, regresných terapeutov, terapeutov EFT, terapeutov rodinných konštelácii, absolventov kurzov a výcvikov v poradenstve a iné pomáhajúce profesie.

Na čo je supervízia 

Pomáha supervidovanému si urobiť nadhľad, lepšie pomenovať svoje bariery a postupne zlepšovať, alebo udržať kvalitu svojej práce, chrániť seba a klienta. Supervízia pre kolektív podporuje teamovú prácu, odhaľuje skrýte problémy na povrch a pomáha supervidovaným nájsť najlepšie riešenie pre seba, svojho klienta a tým zvyšovať svoju profesionalitu.

Viac info 

Viac o supervízii tu

Potreba supervízie pre mediátorov

 Objednávky na tel. č. 0905520365, alebo kontakt@milara.sk

Výcvik supervízorov - akreditovaný MŠ SR 240 hodín

Poradenstvo Milara , Gen. M. R. Štefánika 43, Malacky 
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!