mediácia v Malackách

O nás

Spokojnosť a najlepšie riešenia pre vás 

Mediátorka :  PhDr. Milada Ragasová, ev.č. 2025


 Už niekoľko rokov sa venujem poradenskej a terapeutickej činnosti. Vo svojej praxi často pomáham ľuďom riešiť rôzne problémy, ktoré potom bolo nutné zmluvne, právne dotiahnuť inde. Pre zľahčenie už problematickej situácie klienta, som sa rozhodla rozšíriť svoje portfólio aj  o mediáciu.    Najčastejšie sa venujem práve rodinným a občianskym sporom.  Pomocou mediácie však viete efektívne a na príjemnej nezávislej pôde nájsť dohodu a riešenie aj pre spory v spotrebiteľskej oblasti. Na prvom mieste je pre mňa človek a v mediácii dohoda, ktorá je uspokojivá pre obidve strany. 

Vzdelanie a certifikáty : 

 • Univerzita sv. Cyrila a Metóda, Trnava, rigorózne konanie, téma: Poradenstvo a terapie ako forma zlepšenia kvality života seniorov
 • Univerzita sv. Cyrila a Metóda, Trnava, odbor soc. služby a poradenstvo
 • Pedagogická fakulta Mateja Bela , Banská Bystrica, odbor soc. práca
 • Odborná príprava mediátora , Akreditovaný kurz MŠ SR -Vzdelávacia agentúra JUDr. Mária Škondejová, B. Bystrica
 • Rekvalifikácia Kouč akreditované MŠMT ČR,
 • Pripravení pre spotrebiteľské právo, Consumer Law Ready 
 • Náročné situácie a nároční klienti v mediácií , JUDr. Mária Škondejová, BB

 Tlmočenie ( translation):  Bc. Patrícia Šilleová

 Práci s anglickým jazykom sa venujem už 30 rokov ako lektorka, prekladateľka a tlmočníčka. Momentálne vyučujem anglický jazyk ako lektorka pre dospelých a tlmočenie mediácie je pre mňa spôsob, ako dať využitiu mojich jazykových znalostí ďalší rozmer. Zaujíma ma aj ľudská psychika a správanie, preto som študovala psychológiu. V súčasnosti pracujem aj ako vychovávateľka v ZŠ Marie Montessori v Bratislave.

I have been working with English language for 30 years as a lecturer, translator and interpreter. Main focus in my career has been on teaching adults and interpreting mediations brings a new horizon into my work with English. I am also interested in psychology, that is why I completed a bachelor degree in it. I also work as an after-school teacher at Maria Montessori school in Bratislava. 


Vzdelanie a certifikáty :  

 • zahraničný obchod na SEŠ Dominika Skuteckého v Banskej Bystrici
 • všeobecná psychológia na Trnavskej univerzite v Trnave.
 • Štátna jazyková skúška z anglického jazyka
 • University of Cambridge: First Certificate in English
 • Certificate in Advanced English
 • Certificate of Proficiency in English
 • Pitman Qualifications Institute: Certificate in Advanced English
 • EFL kurz metodiky pre primárne vzdelávanie
 • Certifikát o absolvovaní kurzu rešpektujúcej komunikácie: Rešpektuj a buď rešpektovaný


Education, certificates:

 • Business Academy in Banská Bystrica
 • Trnava University in Trnava - General Psychology
 • State Language Exam
 • University of Cambridge: First Certificate in English
 • Certificate in Advanced English
 • Certificate of Proficiency in English
 • Pitman Qualifications Institute: Certificate in Advanced English
 • EFL Methodology Course for Basic School Teachers
 • Respectful Communication Course Certificate

Asistentka:  Brigita Ščepánová

Rada Vás uvítam v našom centre.

Tel.: 0902 460 414

E-mail: info@milara.sk

Poradenstvo Milara , Gen. M. R. Štefánika 43, Malacky 
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!
Mediácia kraj Bratislava