Cenník

Mediácia

Prvý telefonický, mailový kontakt a info je zdarma  

Predmediačné stretnutie

(prevzatie agendy, naštudovanie materiálu, oslovenie druhej sporovej strany, zápisnica)

65€/sedenie


Mediačné konanie

(keď sporová strana výzvu príjme)

Mediácia v občianskych sporoch - fyzické osoby

(susedské a rodinné spory vo vzťahoch rodičov a detí, manželské a partnerské spory, komunitné spory, medzikultúrne a etnické spory)

nemajetkové občianske spory

45 €/hod

Mediácia v anglickom jazyku 

za prítomnosti našej tlmočníčky : tlmočenie je poskytnuté zdarma. 


Majetkové občianske spory:


do 1 600 EUR, alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa

65 €/hod


viac ako 1 601 EUR:

95 €/hod

v cene je započítane aj vyhotovenie dokumentov 

Mediácia v súkromnom podnikateľskom sektore

(fyzické a právnické osoby)

nemajetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore:

fyzické osoby - podnikatelia

právnické osoby - "mikropodniky"

60 €/hod

právnické osoby - podnikatelia

135 €/hod


Majetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore:

do 1 600 EUR, alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa

65 €/hod

od 1 601 do 3 300 EUR

100 €/hod

od 3 301 do 6 600 EUR

10 % z hodnoty

od 6 601 do 16 600 EUR

7 % z hodnoty

od 16 601 do 33 200 EUR

5 % z hodnoty

viac ako 33 201 EUR

4 % z hodnoty


Mediácia v štátnom sektore

(štátna správa, územná samospráva, štátne zdravotnícke zariadenie, štátne inštitúcie pre výchovu a vzdelávanie a pracovno-právne vzťahy v tomto sektore)

Nemajetkové a pracovnoprávne spory v štátnom sektore

40,- €/hodinu


Majetkové spory v štátnom sektore

do 3 320,- € alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa

100,- €/hodinu

nad 3 320,- € do 6 640,- €

10 % z hodnoty nad 6 640,- € do 16 600,- €

5 % z hodnoty

nad 16 600,- € do 33 200,- €

3 % z hodnoty

Supervízia 

individuálna     jedna hodina     50€

skupinová       jedna hodina     60€ 

Cestovné 

v pripade supervízie a mediácie mimo okresu Malacky  účtujeme náklady spojené s cestou k vám 

Poradenstvo Milara , Gen. M. R. Štefánika 43, Malacky 
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!